<html> <head><br> <title>Czechia - ob ansk iniciativa</title </head> <meta name="description" content="Czechia" /> <meta name="keywords" content="Czechia, one-word name, short name, Europe, world, countries, states, lands, geographical name, Czech Republic"/> <body> <body bgcolor="#EEEEEE"><body link="#CCCCCC" vlink="#CCCCCC" alink="ffcc33"> <body background="index_soubory/vodoznak1.jpg"> <table width="1326" height"2727" align="center" border="0"> <th><td width="210" align="justify" height="2" valign="middle> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> </p></td></th> <th><td width="170" align="left" height="2" valign="middle> <p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> <font color=#222222><br><br><br> PXISPVATEL:<br><br> <font color=#777777> Leoa Jele ek<br> Eva Horov<br> Pavel Krej <br> Vladimr Hirsch<br> Vladimr Filip<br> Vclav `ulista<br> JiY Felix<br> Zdenk Kukal<br> Libuae i~mrov<br> Petr Pavlnek<br> Martina Sanollov<br> Petr Schnur<br> <br> <font color=#222222> REDAKCE:<br><font color=#777777>Vladimr Hirsch, Eva Horov<br><br> <font color=#222222> KONTAKT: <a href="czechia.initiative@gmail.com">czechia.initiative@gmail.com</a><FONT size=1><br> </p></td></th> <th><td width="20" align="justify" height="2" valign="middle> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> </p></td></th> <th><td width="710" align="justify"> <FONT size=5><font color=#555555><FONT face="Palatino Linotype"><p align="left"> Ob ansk iniciativa esko / Czechia<br><br> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> "Ob ansk iniciativa esko / Czechia" ("The  Civic initiative Czechia ) byla zalo~ena v Brn v Yjnu 1997 jako sdru~en, jeho~ kolem je aYen, insitucionalizace a praktick adopce jednoslovnho nzvu nzvu eskho sttu jak v mateYskm jazyce, tak anglickm, coby neju~vanjam a zroveH hlavnm diplomatickm jazyce sou asnosti, kter je v rozporu s doporu enm Ministerstva zahrani  z roku 1993 dlouhodob ignorovn ze strany oficilnch instituc esk republiky. Hlavnmi argumenty ob ansk iniciativy spo vaj v prokazu sprvnosti a nezbytnosti u~vn nzvu jak z etymologickch, jazykovdnch, geografickch a historickch hledisek, tak z dovodo spole enskch a politickch. Vzhledem ke skute nosti ji~ tmY praktick realizace adopce jednoslovnho nzvu v eskm jazyce se iniciativa soustYeuje v sou asn dob na jeho anglick ekvivalent.<br><br> Aktivn podporovatele sdru~en a jeho clo lze nalzt i v anglofonnch zemch. Ob ansk iniciativa esko / Czechia sdru~uje nejen odbornky v uvedench oborech, ale i dala aktivisty, je~ spojuje vae uveden zjem. lenov organizace poYdaj konference a pYednaky na dan tma, jsou autory mnoha lnko v odborn literatuYe a tisku, trvale oslovuj poslaneckou snmovnu a sent esk republiky, komunikuj s politiky, obchodnmi spole nostmi, kulturnmi a sportovnmi institucemi a mdii.<br><br> <img src="index_soubory/cic.jpg" width="170" height"64" align="right" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <br> </p></td></th> <th><td width="213" align="justify" height="2" valign="middle> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> </p></td></th> <br> <br> </table> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=900 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH><td width="900" align="middle" height="2" valign="top> <FONT size=1><font color="#000000" face="Arial"> <font size=2 color="#999966" face="Palatino Linotype">________________________________________________________________________________________________________________________________ <br><br> <FONT size=1><font color="#999966" face="Arial"> <a href="index.html"><img src="czechia_name_soubory/zpet.jpg" width="60" height="30" align="justify" border=0></a><br> 2011 Civic Initiative esko / Czechia <BR> </DIV></FONT></FONT></FONT> </table> </body> </html>