<html> <head><br> <title>Czechia - aktuality</title </head> <meta name="description" content="Czechia" /> <meta name="keywords" content=" esko, Czechia, Czechia, aktuality one-word name, short name, Europe, world, countries, states, lands, geographical name, Czech Republic"/> <body> <body bgcolor="#EEEEEE"><body link="#CCCCCC" vlink="#888888" alink="ffcc33"> <body background="index_soubory/vodoznak1.jpg"> <table width="1326" height"2727" align="center" border="0"> <th><td width="210" align="justify" height="2" valign="middle> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> </p></td></th> <th><td width="270" align="justify" height="2" valign="justify> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> <p align="left"><br> <FONT size=3 face="Palatino Linotype"> <b>5. ervence 2016<FONT size=2 face="Palatino Linotype"><br><br><br> <img src="czechia_civic_soubory/CaM.jpg" width="210" height="168" align="justify" border=0 alt="Svat Cyril a Metodj"></a><br> <br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <FONT size=3 face="Palatino Linotype"> <b>30.srpna 2014<FONT size=2 face="Palatino Linotype"><br><br><br> <img src="czechia_civic_soubory/Czech_Republic.jpg" width="210" height="94" align="justify" border=0 alt="Czechia"></a><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> </p></td></th> <th><td width="30" align="left" height="2" valign="top"> <FONT face="Arial"><FONT size=2><font color="#CCCCCC"></b></td></th> <th><td width="600" align="justify"> <p align="left"><FONT size=5 face="Palatino Linotype"><font color=#555555><b>Aktuality</b> <img src="czechia_civic_soubory/Czechia_trikolora.jpg" width="900" height="32" align="justify" border=0 alt="Czechia - tricolour"></a> <br><br> <p align="justify"><FONT size=3 face="Palatino Linotype"> <b>Czechia je oficilnm anglickm zempisnm nzvem esk republiky!</b><br><br> <FONT size=2 face="Palatino Linotype"> <b>5. ervence 2016</b>, v den kdy oslavujeme svtek byzantskch vrozvsto sv.Cyrila a Metodje, kteY pYinesli kYeseanstv na Velkou Moravu - prvn stt na naaem zem, na kter navazujeme - <b>byl nzev Czechia v jazyce anglickm, stejn jako Tchquie ve francouzatin, Chequia ve apanlatin, Tschechien v nm in a dala pYeklady nzvu esko v arabatin a natin oficiln registrovn v OSN a zaznamenn v seznamu zempisnch nzvo UNGEGN World Geographical Names list</b>. Jak symbolick! <br><br> <img src="czechia_civic_soubory/Czechia geonames.jpg" width="852" height="695" align="justify" border=0 alt="Czechia United Nations"></a><br> <br> <img src="czechia_civic_soubory/Czechia_UN.JPG" width="852" height="378" align="justify" border=0 alt="Czechia United Nations"></a><br><br> <br><br><br> <img src="czechia_civic_soubory/Czechia_trikolora.jpg" width="900" height="32" align="justify" border=0 alt="Czechia - tricolour"></a> <br><br><br> <img src="czechia_civic_soubory/Czechia Kukal.jpg" width="900" height="1310" align="justify" border=0 alt="Czechia - Rozvraeme R"></a> </p></td></th> <th><td width="213" align="justify" height="2" valign="middle> <font color=#222222><p align="justify"><FONT size=2 face="Palatino Linotype"> </p></td></th> </font> </p> <br> <br> </table> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=900 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH><td width="900" align="middle" height="2" valign="top> <FONT size=1><font color="#000000" face="Arial"> <font size=2 color="#999966" face="Palatino Linotype">__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ <br><br> <FONT size=1><font color="#999966" face="Arial"> <a href="index.html"><img src="czechia_name_soubory/back.jpg" width="60" height="30" align="justify" border=0></a><br><br> 2016 The Civic Initiative Czechia<BR> <img src="czechia_name_soubory/Czechia civic initiative.jpg" width="300" height="112" align="justify" border=0 alt="The civic initiative Czechia"></a><br> </DIV></FONT></FONT></FONT> </table> </body> </html>